Menu

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt aparte website in de lucht gericht op normalisering rechtspositie ambtenaren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aparte website in de lucht gebracht waarop u meer informatie kunt vinden over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wrna). De website is te benaderen via de volgende link: https://www.wnra.nl. Op deze website kunt u de meest recente informatie over de Wrna terugvinden. Ons kantoor kan u nader inzicht bieden in de veranderingen die de Wrna met zich brengt en adviseren over de consequenties.

Symposium Algemene Vereniging voor Belastingdeurwaarders en Belastinginvorderaars

Afgelopen dinsdag heeft Robin Verspaandonk als spreker deelgenomen aan een zeer geslaagd symposium van de Algemene Vereniging voor Belastingdeurwaarders en Belastinginvorderaars (AVB).

Tijdens dit symposium kwamen meerdere onderwerpen aan bod, waaronder de actuele status van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de afschaffing van contant geld bij executieverkopen, de (on) mogelijkheden van het leggen van beslag op digitale cryptocurrency zoals Bitcoin, de Ministerieplicht vs de Dienstopdracht en de Wet Meldplicht Datalekken en de invloed daarvan op de rechtspositie.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

Ons kantoor heeft ruime ervaring met de ondersteuning van de onderhandelaars van de centrales voor overheidspersoneel, die werken aan het tot stand komen van de collectieve arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Hierdoor beschikken we over een goed inzicht in het proces van arbeidsvoorwaardenvorming voor groepen werknemers.

Medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraden biedt het overheidspersoneel de wettelijke basis voor de invulling van de medezeggenschap. Voor het daadwerkelijk beïnvloeden van de inrichting van de eigen organisatie is een gedegen kennis van de wettelijke bevoegdheden onontbeerlijk. Wij bieden ondernemingsraden de juridische ondersteuning die hiervoor nodig is.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaar

Op 8 november 2016 is een wet aangenomen die regelt dat een groot deel van het overheidspersoneel voortaan werkzaam zal zijn op basis van een civiele arbeidsovereenkomst. Deze wet is het begin van een zeer omvangrijke wetgevingsoperatie, die in de komende jaren de rechtspositie van veel ambtenaren zal beïnvloeden. Ons kantoor kan u inzicht bieden in deze veranderingen en adviseren over de consequenties die dit heeft voor uw eigen arbeidsvoorwaarden en voor uw ontslagbescherming.

Ambtenarenrecht

Advocatenkantoor Dijkgraaf beschikt over ruime ervaring op het gebied van het ambtenarenrecht. Wij staan de leden bij van vakorganisaties voor ambtenaren in de sectoren rijk, gemeenten, waterschappen, provincies, politie en het onderwijs.

Daarnaast ondersteunen wij de onderhandelaars van die vakorganisaties bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en staan wij de leden bij die actief zijn in de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad.