Menu

11 oktober 2017: Kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van het onderwijspersoneel in het VO

 

Aanmelding scholingsaanbod rechtspositie in het VO

Op 11 oktober 2017 biedt Advocatenkantoor Dijkgraaf u de mogelijkheid deel te nemen aan een kleinschalige bijeenkomst over de complexe rechtspositie van het onderwijspersoneel in het VO. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw eigen inbreng wordt ingezoomd op de huidige regelgeving, waarbij veel ruimte is voor inbreng vanuit de deelnemers en verkenning van uw strategische mogelijkheden. De groep bevat maximaal 10 deelnemers.

De regelgeving met betrekking tot het eigenrisicodragerschap, de re-integratie-verplichtingen en specifieke CAO VO afspraken zoals de ZAVO is complex. U kunt er, als bestuurder, directeur/schoolleider of HRM-functionaris in het voortgezet onderwijs gemakkelijk het spoor in bijster raken. Bas Vorstermans en Noor Dietvorst maken op 11 oktober 2017 de wet- en regelgeving voor onderwijspersoneel op dit vlak voor u begrijpelijk en behandelen ook actualiteiten vanuit de jurisprudentie zoals de opeisbaarheid van de transitievergoeding bij een gedeeltelijke herplaatsing bij ziekte.

Te behandelen onderwerpen zijn o.a.:

  • Specifieke knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid voor het VO: hoe is de stand van zaken na twee jaar WWZ en wat zijn de risico’s voor de werkgever?
  • De uitwerking van de ZAVO in de praktijk: ken je rechten en plichten
  • Het eigenrisicodragerschap voor de WW, ZW en WIA: hoe werkt dit eigenrisicodragerschap, hoe krijg je als werkgever inzicht in de kosten en hoe kun je deze beheersbaar maken?
  • De re-integratie-verplichtingen in het kader van artikel 72a WW voor het VO: tips & tools voor de praktijk
  • Do’s en don’ts bij beëindiging van een dienstverband: waar moet je op letten?
  • Aandacht voor de behandeling van specifieke casussen vanuit de praktijk

Dr. mr. Frans Brekelmans zal zorgen voor een kijkje in de keuken van de jurisprudentie op dit gebied.

Voorafgaand aan de cursus zal aan u een korte vragenlijst worden toegezonden om zo een optimaal beeld te krijgen van uw vragen en verwachtingen.

Wij kijken er naar uit u op deze bijeenkomst te mogen ontmoeten!

Wanneer: 11 oktober 2017 (aanvang 12.30 uur, eindtijd 16.30 uur)

 

Waar: Advocatenkantoor Dijkgraaf te Den Haag

 

Door wie: Bas Vorstermans & Noor Dietvorst in samenspraak met Frans Brekelmans

 

Voor wie: bestuurders, directeuren, HRM-functionarissen en schoolleiders in het voortgezet onderwijs

 

Prijs: € 290,- per deelnemer exclusief BTW

 

 

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het inschrijfformulier boven aan deze pagina of door hier te klikken